Chúng ta đang sống cho bằng hết thời gian của một ngày,
tiêu cho b
ằng hết tiền trong túi,
yêu cho b
ằng hết tình cảm trong tim,
l
àm cho bằng hết những gì có thể,
đi cho bằng hết những dấu chấm tr
ên bản đồ.

4588fba53bf4ca9273e18542d627ee4e

Trẻ. Hoang dại và tự do. Tại sao không!