Nếu ai đó bảo rằng: “Đừng uống cà phê, thứ ấy đắng lắm”

hay “Này đừng yêu nữa, sẽ tổn thương đấy”,

thì cứ trả lời họ rằng: “Ừ đừng sống nữa nha, rồi cũng chết hết cả thôi”

4ca22a981e155923f9e7eb96bba22233