IP MAN 3

Hôm qua sau khi xem xong, bạn nam nhà mình đã hỏi 1 câu thế này: “Em nghĩ sao về hành động tự đi biên thư thách đấu/nhận lời dùm chồng của người vợ?” Lúc đó đang trên đường đi trốn, gió tạt mặt ào ào, nên chỉ ừ hử à không ưng lắm, chưa…Continue reading IP MAN 3