14.02.2016

 • Đi cẩn thận, về nhà nhắn tin nhé
 • Người gì yếu xìu. Uống thuốc chưa đó
 • Mở cửa cho anh
 • Đời có em thật hay
 • Đồng chí có thấy trong người ổn hơn chưa?
 • Anh ghé qua sờ trán em nha
 • Anh còn thân còm này đem đền cho em nè
 • Bellow my banana
 • Will you let me be your Spot?
 • Đang trong chiến lược biến mất để gây nhớ nhung
 • Dậy nào con mèo
 • Ngủ ngoan

Processed with VSCOcam with a9 preset

Có bao nhiêu cách nói lời yêu?

Cả triệu ấy chứ!